DRINGEND STEUN NODIG

De Centres Mpandilu hebben een aantal sponsors en peters en meters, die jaarlijks een sommetje steun bij elkaar brengen.
Daarnaast was er één grote sponsors, die blind steun verleende aan onze werking.
Maar even blind als hij gekomen is is hij ook weer verdwenen, een zéér jammerlijke zaak en dat op het moment dat de schooltjes financieel zeer erge noden hebben.
We doen dus een extra oproep voor financiële hulp. Suggestie: gebruik de mogelijkheid om belastingskortingen te krijgen door te storten op onze rekening bij caritas Internationaal. In zo’n geval krijg je zowat 40% terug van wat je gestort hebt en kan je dus eventueel zelfs meer storten… Neem je dat in overweging? Doe je het,

Leerkrachten weigeren te werken

We ontvingen een weinig hoopgevend bericht van zuster Muanji eind oktober: de leerkrachten weigerden les te geven. Wat is hiervan de achtergrond?

Leerkrachten worden in Congo erg weinig betaald om les te geven. Het loon dat de staat betaalt volstaat niet in het gewone levensonderhoud. Daarom betaalde de school elk jaar een premie, die de leerkrachten konden verdienen door deel te nemen aan jaarlijkse vormingssessies. Maar dat veronderstelt natuurlijk dat het geld voor die “prime” elk jaar op tafel ligt. Zuster Christine liet weten dat ze niet over het geld beschikt om de premie uit te betalen, met de staking als gevolg. dat heeft natuurlijk grote gevolgen voor de schooltjes zelf.

Je dient ook te weten dat Kananga niet ver van de regio ligt in Congo waar grote hongersnood heerst. Er zijn berichten van erg veel kinderen die sterven. Dat is ondermeer het geval in de dorpen waar de vorige jaren onlusten zijn geweest. Echt rustig is het nog steeds niet in deze streek. Ook leerlingen van de schooltjes waren betrokken in de onlusten en velen zijn gevlucht. Sommigen allicht ok naar Oeganda, vanwaar ze momenteel verplicht worden teruggestuurd naar huis, naar de Kasaï dus. Zonder geld, zonder eten…

We hoeven allicht niets verder uit te leggen waarom de leerkrachten er zeker van willen zijn dat ze betaald worden om te kunnen overleven. We dienen dus op zoek naar extra inkomsten. Maar dat is rapper gezegd dan gedaan.